Lucie DŘEVÍKOVSKÁ

Diplomová práce

Kritéria pro svěření dítěte do péče

Criteions to put the child to one parents custody
Anotace:
Práce na téma Kritéria pro svěření dítěte do péče je zaměřena na zmapování a analýzu kritérií používaných soudem při rozhodování o svěření dítěte do péče, přičemž důraz je kladen především na zájem dítěte a jeho názor. Součástí práce je také vymezení základních pojmů, jako rodina, dítě, otec, matka, které s touto problematikou úzce souvisí. Práce obsahuje i stručný nástin společné, střídavé a výhradní …více
Abstract:
The diploma thesis "Criteria for child custody" is focused on mapping and analyzing of the criteria used by the court in deciding child custody, with an emphasis on the interests of the child and his opinion. The work also includes definitions of basic concepts such as family, child, father and mother, which are closely related with this issue. The work contains a brief description, comparison, advantages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2013
Zveřejnit od: 18. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DŘEVÍKOVSKÁ, Lucie. Kritéria pro svěření dítěte do péče. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 18. 12. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

 • Žádné práce na příbuzné téma.
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 16s6g0 16s6g0/2
18. 12. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.