Ing. Mgr. David Culek

Bachelor's thesis

Nigérie: obchodní politika vlády a sociální politika korporací - limity demokracie v postkoloniálních podmínkách (případová studie)

Nigeria: government trade policy and corporate social policy - the limits to democracy in post-colonial conditions (case study)
Abstract:
Tato práce představuje případovou studii autonomní Nigérie, přičemž se zabývá otázkami postkoloniální státní legitimity a limitovanosti demokracie v kontextu vládních praktik a iniciativ občanské společnosti. První část práce se soustředí na administrativní strategie státních elit. Druhá část zkoumá vnitrostátní politickou scénu, oscilace legitimity a reakce občanské společnosti. Závěrečná část práce …more
Abstract:
This thesis takes the form of autonomous Nigeria case study. It deals with the problems of post-colonial state legitimacy and democracy’s limits in the context of government policies and civil society initiatives. The first part of the thesis emphasizes state élites’ administrative strategies. The second part analyses intrastate political scene, legitimacy fluctuations and reactions of civil society …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2009
  • Supervisor: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií