Bc. Jakub Růžička

Bakalářská práce

Volatilita na finančných trhoch a reálna ekonomika

Financial market volatility and the real economy
Anotace:
Tato práce zkoumá vztah mezi vývojem na finančních trzích a reálným eko-nomickým růstem. Navazuje se zde na studii Guo (2002) a pomocí vícenásobné regresní analýzy dat z období 1955 - 2019 a z prostředí ekonomiky USA je zde zkoumán vztah mezi volatilitou finančních trhů, výnosů akciových trhů a reálným růstem. Výsledky analýzy pak potvrzují vliv korelace volatility a reálného růstu a vliv výnosů na …více
Abstract:
This work examines the relationship between financial markets and real economic growth. The work is based on the Guo study (2002) and by using a multiple regression analyze the data period 1955 – 2019 from the US economy. The results of the analysis then confirm the effect of the correlati-on between volatility and real growth and the effect of returns on future real growth. This bachelor thesis supports …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.
  • Oponent: Ph.D. Oleg Deev

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta