Mgr. Petra Vycpálková

Bakalářská práce

The Dark Side of the Industrial Revolution: The Condition of the Working Class In Great Britain 1760-1840

The Dark Side of the Industrial Revolution: The Condition of the Working Class In Great Britain 1760-1840
Anotace:
Práce pojednává o podmínkách dělníků za Velké průmyslové revoluce ve Velké Británii. Zaměřuje se hlavně na pracovní a životní standard dělníků. Pro vykreslení situace práce uvádí i reakce tehdejší doby a rozvádí díla Roberta Owena, Fredericka Engelse a Charlese Dickense.
Abstract:
Thesis provides a survey on working and living conditions on the British working class during the Industrial Revolution. To depict the situation throughoutly it also provides contemporery responses and discuss works of Robert Owen, Frederick Engels a Charles Dickens.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta