Bc. Petr Sladký

Diplomová práce

Pokročilé statistické metody v marketingovém výzkumu

Advanced statistical methods in marketing research
Anotace:
Cílem diplomové práce „Pokročilé statistické metody v marketingovém výzkumu“ je na základě realizovaného výzkumu určit segmenty trhu pro oslovení nových potenciálních klientů. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky o marketingovém výzkumu s popisem analytických nástrojů. Praktická část je zaměřena na vyhodnocení výzkumu s použitím metody diskriminační analýzy.
Abstract:
The aim of the thesis ”Advanced statistical methods in marketing research“ is based on research carried out to identify market segments in order to reach new potential clients. The first part summarizes the theoretical knowledge of marketing research with a description of analytical tools. The practical part focuses on the evaluation of research using the method of discriminant analysis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 12. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství