Bc. Petra Křivánková

Diplomová práce

Les marionnettes comme un outil de l'éducation et de l'enseignement des langues étrangères

Puppets as the instrument of education and foreign language teaching
Abstract:
The diploma thesis „Les marionnettes comme un outil de l'éducation et de l'enseignement des langues étrangères“ deals with puppets, the word’s definition, types of the puppets, their history and present. The aim of the thesis is to show the possibilities of using the puppets in education in the kindergartens and in the language teaching, especially French language teaching. The theoretical part starts …více
Abstract:
Diplomová práce „Les marionnettes comme un outil de l'éducation et de l'enseignement des langues étrangères“ se zabývá loutkami, jejich definicí, druhy, historií i současností. Cílem této práce je ukázat možnosti využití loutky ve vzdělávání v mateřských školách a ve výuce cizích jazyků, v našem případě francouzštiny. V teoretické části se zabýváme definicí slova loutka, jeho původem a typy loutek …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ph.D. Miroslava Novotná
  • Oponent: Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy