Tomáš ODSTRČIL

Bakalářská práce

Analýza a komparace neverbálních aspektů v pořadech The Graham Norton Show a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Comparation of non-verbal aspects of TV shows The Graham Norton Show and The Tonight Show with Jimmy Fallon
Anotace:
Cílem práce je analýza a následná komparace projevů neverbální komunikace v pořadech The Graham Norton Show a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Analyzovány a komparovány budou vybrané segmenty neverbální komunikace, kterými jsou proxemika, posturika, mimika, gestika, ale také prostředí obou pořadů. Shody a rozdíly budou popsány na několika příkladech ze dvou dílů obou pořadů, přičemž spojovacím …více
Abstract:
The content of this thesis is analysis and comparison of certain aspects of nonverbal communication in TV shows The Graham Norton Show and The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. The segments of nonverbal communication that will be analyzed and compared are proxemics, posture, facial expressions, gestures and surroundings of both TV shows. The similarities and differences will be described on several …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Chvojková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ODSTRČIL, Tomáš. Analýza a komparace neverbálních aspektů v pořadech The Graham Norton Show a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta