Theses 

Řízení ve věci přestupků se zaměřením na zahájení řízení, průběh řízení a rozhodnutí o přestupku – Roman KUTĚJ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Roman KUTĚJ

Diplomová práce

Řízení ve věci přestupků se zaměřením na zahájení řízení, průběh řízení a rozhodnutí o přestupku

Proceedings in offences, focused on its initiation, process itself, and adjudication

Anotace: Hlavní náplní práce je shrnutí právních pědpisů týkajících se přestupkového řízení po jeho rekodifikace v roce 2016, a to se zaměřením na zahájení řízení, průběh řízení (zejména pak dokazování) a rozhodnutí o přestupku

Abstract: The main content of the thesis is a summary of legal regulations concerning the administrative offences procedure after its recodification in 2016, focusing on the initiation of proceedings, the course of proceedings (in particular the taking of evidence) and the decision on the offense

Klíčová slova: přestupek, přestupkový zákon, správní řád, dokazování, správní právo, zahájení řízení, průhěh řízení, rozhodnutí

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=79840 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

KUTĚJ, Roman. Řízení ve věci přestupků se zaměřením na zahájení řízení, průběh řízení a rozhodnutí o přestupku. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 00:52, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz