Roman KUTĚJ

Master's thesis

Řízení ve věci přestupků se zaměřením na zahájení řízení, průběh řízení a rozhodnutí o přestupku

Proceedings in offences, focused on its initiation, process itself, and adjudication
Abstract:
Hlavní náplní práce je shrnutí právních pědpisů týkajících se přestupkového řízení po jeho rekodifikace v roce 2016, a to se zaměřením na zahájení řízení, průběh řízení (zejména pak dokazování) a rozhodnutí o přestupku
Abstract:
The main content of the thesis is a summary of legal regulations concerning the administrative offences procedure after its recodification in 2016, focusing on the initiation of proceedings, the course of proceedings (in particular the taking of evidence) and the decision on the offense
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUTĚJ, Roman. Řízení ve věci přestupků se zaměřením na zahájení řízení, průběh řízení a rozhodnutí o přestupku. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/