Ing. Martin Novotný

Bakalářská práce

Vývoj burzy cenných papírů Praha po fúzi s Vídeňskou burzou

Development of the Prague Stock Exchange after the fusion with Vienna Stock Exchange
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o vývoji obchodování na Burze cenných papírů Praha a současně popisuje základní pojmy trhu s cennými papíry a burzy. Práce charakterizuje stav BCPP a.s. před fúzí s Vídeňskou burzou v r. 2008 a porovnává tento stav s dalším vývojem po uskutečnění této fúze. Mezi porovnávací kritéria patří organizační a členská struktura, obchodní systémy, burzovní indexy, tržní kapitalizace …více
Abstract:
This Bachelor´s thesis is focused on the development of trading on the Prague Stock Exchange. Simultaneously describes in theoretical way the basic terms of the market of securities and of the Exchange. Thesis characterizes the status of Prague Stock Exchange before the fusion with Vienna Stock Exchange in 2008 and compares it with its further development. The comparison criteria included the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2015
  • Vedoucí: Ing. Josef Budík, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní