Theses 

Product placement v české audiovizuální tvorbě, jeho klady a zápory – Ing. Juraj Pilát

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Juraj Pilát

Diplomová práce

Product placement v české audiovizuální tvorbě, jeho klady a zápory

Product placement in czech audiovisual production, its pros and cons

Abstract: Product placement in Czech republic existed long before its legalization in 2010, but now, after its enactment, creators of audiovisual artworks are gradually learning how to fully use it. Product placement is relatively new and very effective form of advertisement, with benefits for the creators – reduction of costs and obtaining funds and as well for the advertisers. Its undeniable advantage against traditional advertisement is that, if the product placement is used creatively, it is being accepted positively by the audience. The aim of this work is to describe pros and cons of product placement, its forms, legislation and price. This work describes examples of using product placement in czech audiovisual production and ways how to measure product placement effectiveness.

Abstract: Product placement v Českej republike existoval už dávno pred jeho legalizáciou v roku 2010, ale až po jeho uzákonení sa ho tvorcovia audiovizuálnych umeleckých diel učia postupne naplno využívať. Je to pomerne nová a veľmi účinná forma reklamy, ktorá má výhody ako pre tvorcov – zníženie nákladov a zaistenie finančných prostriedkov, tak i zadávateľov reklamy. Jeho nespornou výhodou oproti klasickej reklame je fakt, že je pri kreatívnom použití divákmi prijímaný dokonca pozitívne. Cieľom tejto práce je popísať klady a zápory product placementu, jeho formy, právnu úpravu a cenu. Uvádza tiež príklady jeho použitia v českej audiovizuálnej tvorbe a spôsoby merania účinnosti product placementu.

Klíčová slova: Product placement, produkt, značka, reklama

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 23:25, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz