Bc. Lucie Chládková

Bachelor's thesis

Dotace z Evropské Unie na informační technologie

Grants from the European Union to information technology
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku dotací z Evropské Unie soustředěných na program ICT a strategické služby, který probíhal v rámci finanční perspektivy 2007-2013. Práce má objasnit jak samotnou problematiku dotací, tak i podmínky, které musí podnik splnit při čerpání těchto dotací. Prostřednictvím průzkumu trhu, konzultacemi s majitelem firmy, která dotace čerpala a podnikatelského záměru …more
Abstract:
Bachelor thesis is focused on grants from the European Union and the ICT and Strategic Services, which proceed in the kontext of the financial perspective 2007-2013. The work should clarify how the isme of grants and the conditions which company has to couly during drawing of grants. Through market research, consultation with the owner of the company, which grants drew and business planis described …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2015
  • Supervisor: Ing. Zuzana Němcová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Roman Pavlík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting