Bc. Lucie Chládková

Bakalářská práce

Dotace z Evropské Unie na informační technologie

Grants from the European Union to information technology
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku dotací z Evropské Unie soustředěných na program ICT a strategické služby, který probíhal v rámci finanční perspektivy 2007-2013. Práce má objasnit jak samotnou problematiku dotací, tak i podmínky, které musí podnik splnit při čerpání těchto dotací. Prostřednictvím průzkumu trhu, konzultacemi s majitelem firmy, která dotace čerpala a podnikatelského záměru …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on grants from the European Union and the ICT and Strategic Services, which proceed in the kontext of the financial perspective 2007-2013. The work should clarify how the isme of grants and the conditions which company has to couly during drawing of grants. Through market research, consultation with the owner of the company, which grants drew and business planis described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Němcová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Roman Pavlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting