Bc. Linda Táboříková

Diplomová práce

Komentovaný překlad titulků k dokumentárnímu filmu "Veduščij (Parfjonov o Poznere)"

The commented translation of the subtitles for the documentary film "Vedushchiy" (Parfyonov about Pozner)
Anotace:
Magisterská diplomová s názvem „Komentovaný překlad titulků k dokumentárnímu filmu Veduščij (Parfjonov o Poznere)“ je zaměřena na tvorbu titulků a problematiku audiovizuálního překladu. Diplomová práce si klade za cíl vytvořit na základě překladu mluveného slova titulky k dokumentárnímu filmu Moderátor a jeho prostřednictvím seznámit českého diváka s postavou Vladimira Poznera.
Abstract:
The Master thesis "The commented translation of the subtitles for the documentary film Vedushchiy (Parfyonov about Pozner)" is focused on subtitling and related issues of audiovisual translation. The Master thesis aims to create subtitles to the Moderator documentary film, on the basis of translating the spoken word, and through this translation to familiarise Czech viewers with the character of Vladimir …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  • Oponent: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta