Theses 

Individuální vzdělávací plán pro výuku anglického jazyka žáků s dyslexií – Anna Laslettová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Anna Laslettová

Bakalářská práce

Individuální vzdělávací plán pro výuku anglického jazyka žáků s dyslexií

Individual Learning Plan for Teaching English to Learners with Dyslexia

Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu a využití individuálního studijního plánu pro výuku anglického jazyka u žáků s dyslexií. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou upřesněny pojmy a definice týkající se specifických poruch učení a zejména dyslexie. Je zde zmíněna historie výzkumu dyslexie a také různé přístupy a metody využívané k překonávání potíží s dyslexií spojených. Dále tato část práce rozkrývá jednotlivé díly mozaiky, která by jako celek měla tvořit základ podpory pro dyslektického žáka. V závěru teoretické části jsou zkoumány kurikulární dokumenty v souvislosti s tvorbou individuálního vzdělávacího plánu. Druhá část bakalářské práce je zaměřena na možnosti práce s individuálním vzdělávacím plánem. Cílem práce bylo zjistit, zda je podpora při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu dostatečná jak pro žáka, tak i pro učitele, a zda individuální vzdělávací plán plní funkci nástroje nebo pouze formálního dokumentu bez praktického využití.

Abstract: The bachelor thesis is focused on the creation and use of the Individual Learning Plan for the teaching English to a learner with dyslexia. The thesis is divided into two parts. Problems of dyslexia, its definitions, history and research, approaches and methods to overcome it, are analysed in the theoretical part which ends with the main focus on the Curriculum and the documents belonging to it in the connection with the Individual Learning Plan. The second part of the bachelor thesis is focused on the practical possibilities in use of the Individual Learning Plan in the real school environment. The aim is to ascertain if the backup given to both, the learner and the teacher is sufficient and what is the real function of the Individual Learning Plan in practice.

Keywords: dyslexie, individuální vzdělávací plán

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2017
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33840 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Laslettová, Anna. Individuální vzdělávací plán pro výuku anglického jazyka žáků s dyslexií. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 20:44, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz