Bc. Kvido Boublík

Diplomová práce

Ústavní pořádek v ČR a jeho význam pro posilování demokracie v ČR

The constitutional order in the Czech Republic and its importance for the strengthening of democracy in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá elementárními základy politického zřízení a postavením, vzájemnými vztahy a funkcí nejvyšších ústavních orgánů České republiky. Dále se zabývá principy, jakými jsou funkce státní moci svěřeny ústavním činitelům, ústavním institucím a státním úřadům, jak jsou uplatňovány vůči občanům a ostatnímu obyvatelstvu státu a jaký je vztah občanů, obyvatelstva, cizinců a státu. Provádí …více
Abstract:
This thesis deals with the elementary foundations of the political establishment and status, interrelationships and functions of the highest constitutional bodies of the Czech Republic. It also deals with principles such as the functions of state power vested constitutional factors, constitutional institutions and government agencies as applied to the citizens and the rest of the state population and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. František Laštovka
  • Oponent: Ing. Mgr. Lenka Pavlíková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní