Bc. Kvido Boublík

Master's thesis

Ústavní pořádek v ČR a jeho význam pro posilování demokracie v ČR

The constitutional order in the Czech Republic and its importance for the strengthening of democracy in the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce se zabývá elementárními základy politického zřízení a postavením, vzájemnými vztahy a funkcí nejvyšších ústavních orgánů České republiky. Dále se zabývá principy, jakými jsou funkce státní moci svěřeny ústavním činitelům, ústavním institucím a státním úřadům, jak jsou uplatňovány vůči občanům a ostatnímu obyvatelstvu státu a jaký je vztah občanů, obyvatelstva, cizinců a státu. Provádí …more
Abstract:
This thesis deals with the elementary foundations of the political establishment and status, interrelationships and functions of the highest constitutional bodies of the Czech Republic. It also deals with principles such as the functions of state power vested constitutional factors, constitutional institutions and government agencies as applied to the citizens and the rest of the state population and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2012
  • Supervisor: JUDr. František Laštovka
  • Reader: Ing. Mgr. Lenka Pavlíková, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní