Bc. Jakub Fabík

Master's thesis

Dimenze stranické soutěže před volbami do poslanecké sněmovny 2013 v ČR

Dimensions of partisan competition before the 2013 parliamentary elections in Czech Republic
Abstract:
Práce zkoumá strukturu stranické soutěže v České republice před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2013. Předmětem zkoumání jsou programová směřování politických stran, které po volbách 2013 získaly mandáty v poslanecké sněmovně. Samotný výzkum je založen na monitoringu předvolebních vyjádření představitelů stran ve dvou nejčtenějších českých zpravodajských denících. Teoretickým rámcem pro analýzu …more
Abstract:
The thesis analyzes the structure of partisan competition in Czech Republic before the 2013 parliamentary elections. The parties and movements whose policy frameworks are subjected to the research are those that managed to win a seats in the Chamber of Deputies after the 2013 elections. The research itself is based on the monitoring of pre-election statements made by the parties’ representatives in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Marek Rybář, M.A.
  • Reader: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií