Bc. Jakub Fabík

Diplomová práce

Dimenze stranické soutěže před volbami do poslanecké sněmovny 2013 v ČR

Dimensions of partisan competition before the 2013 parliamentary elections in Czech Republic
Anotace:
Práce zkoumá strukturu stranické soutěže v České republice před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2013. Předmětem zkoumání jsou programová směřování politických stran, které po volbách 2013 získaly mandáty v poslanecké sněmovně. Samotný výzkum je založen na monitoringu předvolebních vyjádření představitelů stran ve dvou nejčtenějších českých zpravodajských denících. Teoretickým rámcem pro analýzu …více
Abstract:
The thesis analyzes the structure of partisan competition in Czech Republic before the 2013 parliamentary elections. The parties and movements whose policy frameworks are subjected to the research are those that managed to win a seats in the Chamber of Deputies after the 2013 elections. The research itself is based on the monitoring of pre-election statements made by the parties’ representatives in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Marek Rybář, M.A.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií