Bc. Michaela Kuníková

Bachelor's thesis

Japonská tanka ve finské literatuře od Tuomase Anhavy po současnost

Japanese tanka in Finnish Literature from Tuomas Anhava up to the present days
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem japonské básnické formy tanka na finskou literaturu. Práce se také věnuje jejímu překladu finským spisovatelem Tuomasem Anhavou v básnické sbírce "Täällä kaukana". Jsou tu představeny problémy, kterým čelil při překladu tanky a i jak se mohl k překladu této básnické formy dostat. Následně se práce zabývá současnými finskými autory píšící poezii tanka.
Abstract:
This bachelor thesis presents the influence of Japanese poetic form tanka on Finnish literature. Thesis also looks into tanka's translations by the Finnish author Tuomas Anhava in his collection of poems "Täällä kaukana". Here are introduced problems Anhava dealt with while translating tanka and also what could have influenced him into translating this poetic form. Simultaneously, thesis features contemporary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 1. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2021
  • Supervisor: Mgr. Jan-Marek Šík
  • Reader: Mgr. Michal Švec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Baltic Languages and Literatures

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.