Bc. Matej Jakab

Diplomová práce

The problem of model-code consistency and Model Driven Development

The problem of model-code consistency and Model Driven Development
Anotace:
Práca je zameraná na udržanie konzistencie medzi modelom a kódom pomocí MDD. Práca analyzuje existujúce nástroje, ktoré tento problém riešia. Na kombinácii nástrojov demonštruje funkčnosť. Na záver zhrňuje nadobudnuté znalosti a porovnanie zobrazuje v tabuľkách.
Abstract:
The thesis is focused on maintaining the consistency between a source code and a model with the help of MDD. The thesis analyses existing tools that are capable of dealing with this issue. On the best combination of such a tools, demonstration is introduced. Finally the knowledge gained is listed and the evaluation of tools is displayed in tables.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky