Norbert NAXERA

Diplomová práce

Úprava československého státního občanství ve světle dekretální pravomoci presidenta republiky

Regulation of czechoslovak citzenship on grounds of the Decrees of the President of the Republic
Anotace:
Diplomová práce pojednává o dějinách československého státního občanství v první polovině dvacátého století, zejména v období po skončení druhé světové války. Práce se věnuje především ztrátě státního občanství osob německé a maďarské národnosti na základě dekretu presidenta republiky č. 33/1945 Sb. a jejich následnému odsunu.
Abstract:
This dissertation describe the history of czechoslovak citzenship in first half of 20th century, first of all describe Constitutional decree of the President of the Republic on August 2, 1945, No. 33/1945, concerning modification of Czechoslovak citizenship of persons of German and Hungarian ethnicity and Expulsion of Germans from Czechoslovakia
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
Identifikátor: 38501

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Bc. Alena Rundová, Ph.D., LL.M.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NAXERA, Norbert. Úprava československého státního občanství ve světle dekretální pravomoci presidenta republiky. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická