Bc. Veronika Bulánková

Bakalářská práce

Bloggeři jako názoroví vůdci (série publicistických rozhovorů pro magazín Interview)

Bloggers as opinion leaders (collection of interviews for Interview magazine)
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o fenoménu blogování v souvislosti s konceptem názorového vůdcovství. Cílem práce je vytvořit sérii publicistických rozhovorů s českými bloggery, který by mohly být publikovány v měsíčníku Interview. V teoretické části autorka uvádí do kontextu problematiku blogování a na základě odborné literatury charakterizuje žánr publicistického rozhovoru. Empirická část je věnována …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with a phenomenon of blogging in relation to the concept of opinion leadership. The purpose of the work is to create a series of publicistic interviews with Czech bloggers, which could be published in Interview magazine. In the theoretical part the author puts the issue of blogging into context and characterizes the genre of interview on the basis of reference literature. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jan Tomandl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií