Bc. Veronika Bulánková

Bachelor's thesis

Bloggeři jako názoroví vůdci (série publicistických rozhovorů pro magazín Interview)

Bloggers as opinion leaders (collection of interviews for Interview magazine)
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o fenoménu blogování v souvislosti s konceptem názorového vůdcovství. Cílem práce je vytvořit sérii publicistických rozhovorů s českými bloggery, který by mohly být publikovány v měsíčníku Interview. V teoretické části autorka uvádí do kontextu problematiku blogování a na základě odborné literatury charakterizuje žánr publicistického rozhovoru. Empirická část je věnována …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with a phenomenon of blogging in relation to the concept of opinion leadership. The purpose of the work is to create a series of publicistic interviews with Czech bloggers, which could be published in Interview magazine. In the theoretical part the author puts the issue of blogging into context and characterizes the genre of interview on the basis of reference literature. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jan Tomandl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií