David BORTL

Bakalářská práce

Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace

Dispatcher assisted cardiopulmonal resuscitation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitací. Práce je rozdělena na dvě části. V první části práce popisuje základní činnosti zdravotnického operačního střediska a zaměřuje se na telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci. Ve druhé praktické části je analýza dat s vyhodnocením úspěšnosti kardiopulmonální resuscitace, u případů, ve kterých byla nebo nebyla poskytována …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with urgent resuscitation assisted over the phone. It is divided into two parts. First part of this thesis describes basic activities of the medical operations center and focuses on urgent resuscitation assisted over the phone. Second, practical part of this thesis consists of data analyzation, to determine success of the cardiopulmonary resuscitation, in cases, where was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Petr Matouch

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BORTL, David. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta