Tereza Švandrlíková

Bakalářská práce

Vykazování odložené daně dle české účetní legislativy v příloze k účetní závěrce vybraných společností

Accounting for deferred taxes in accordance with Czech accounting legislation in the notes to the financial statements of selected companies
Anotace:
Bakalářská práce rozebírá odloženou daň v České republice. V teoreticko-metodologické části je rozpracována podstata a význam odložené daně. Práce zmiňuje příčiny vzniku odložené daně, metody a způsoby výpočtu odložené daně. Věnuje se inventarizaci, vykazování a zveřejňování odložené daně. Práce přibližuje vybrané tituly vedoucí ke vzniku odložené daně. V analytické části jsou rozebírány přílohy k …více
Abstract:
Bachelor thesis analyzes the deferred tax in the Czech Republic The theoretical and methodological part is elaborated the nature and significance of deferred tax. This work examines the causes of deferred taxes and methods of calculating deferred taxes. He is inventory, reporting and disclosure of deferred tax. The work describes selected titles giving rise to deferred tax. The analytical part are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2013
  • Vedoucí: Simona Jirásková
  • Oponent: Jan Molín

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34912

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku