Bc. Nadezda Domnina

Diplomová práce

Rozbor současných změn forem a nástrojů finanční regulace v EU a potenciálního vlivu těchto změn na finanční stabilitu

Analysis of current changes in the forms and instruments of financial regulation in the EU and the potential impact of these changes on financial stability
Anotace:
V diplomové práci se zabývám analýzou regulace finančního trhu se zaměřením na ekonomiku Evropské Unie, objasněním právních postavení regulaci finančního trhu a porovnáním důsledků ekonomických změn v ekonomice Evropské Unie
Abstract:
This research work deals with the analysis of financial markets regulation with a focus on the European Union economy, clarify of the financial market regulation legal status and compare the effects of economic changes on the European Union economic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby