Daniyar Mussin

Bachelor's thesis

Open source platforma Android

Open source platform Android
Abstract:
Cílem práce bylo vytvořit aplikaci pro platformu Android a popsat proces vývoje. V textové části práce je popsána analýza, návrh, implementace a testování aplikace. Aplikace bude vypadat jako kniha receptů salátu. V aplikaci bude realizace několika jazyků - Ruštiny, Angličtiny a Češtiny. Každý recept bude obsahovat popis, proces připravy a obrázky. V praktické části práce bude popsán proces tvorby …more
Abstract:
The aim was to create applications for the Android platform and describe the development process. In the text part describes the analysis, design, implementation and testing. The application will look like a book, a book recipe salad. The application will be the implementation of several languages - Russian, English, Czech. Each recipe will contain a description, prepare and process images. In the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 9. 2015
  • Supervisor: RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
  • Reader: Jiří Franc, Ing.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

University of Entrepreneurship and Law

University of Entrepreneurship and Law

Bachelor programme / field:
Business Administration / Applied informatics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.