Bc. Nikola MACHŮ

Diplomová práce

Vybrané etapy dějin výtvarného umění a jejich zprostředkování ve výtvarné výchově na 2. stupni základní školy

Selected Periodes of the History of Visual Arts and their Introducing in Art Education at Upper - Primary School
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá jedním z frekventovaných témat obsahu vzdělávání a výchovy ve výtvarné výchově na 2. stupni základní školy. Je jím zprostředkování výtvarného umění 1. poloviny 20. století žákům 2. stupně základní školy ve výtvarné výchově. Hlavním cílem této práce je konfrontovat obsahy dosavadního teoretického zázemí tématu práce a ověřit si možnosti jeho aplikace v konkrétních …více
Abstract:
The submitted diploma thesis deals with one of the frequent themes of purport of education in art education at the upper-primary school. It is an introducing the art of the 1st half of the 20th century in art education at the upper-primary school. The main objective of this thesis is to confront the purport of the existing theoretical theme of the topic of the thesis and to verify the possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHŮ, Nikola. Vybrané etapy dějin výtvarného umění a jejich zprostředkování ve výtvarné výchově na 2. stupni základní školy. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)

Práce na příbuzné téma

Všechny práce