Bc. Kristýna Nevolová

Diplomová práce

Risk management ve vztahu k úvěrovému riziku

Risk management and its relation to credit risk
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována rizikům, která ovlivňují podnikání bank a především se zabývá řízením těchto rizik. Ve své práci se zaměřuji na řízení úvěrového rizika, které je jedním z nejvýznamnějších rizik vyskytujících se ve finanční sféře. Úvěrové riziko velmi ovlivňuje hospodaření bank. První část práce je věnována riziku jako takovému, klasifikaci rizik na finančním trhu a bližšímu představení …více
Abstract:
This thesis is devoted to the risks affecting the business of banks and primarily deals with the management of these risks. In my work I focus on credit risk management, which is one of the biggest risk occurring in the financial sphere. Credit risk greatly affects the economy of banks. The first part is devoted to risk as such, classification of risks in the financial market and performance closer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Naďa Blahová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby