Bc. Kristýna Nevolová

Master's thesis

Risk management ve vztahu k úvěrovému riziku

Risk management and its relation to credit risk
Abstract:
Tato diplomová práce je věnována rizikům, která ovlivňují podnikání bank a především se zabývá řízením těchto rizik. Ve své práci se zaměřuji na řízení úvěrového rizika, které je jedním z nejvýznamnějších rizik vyskytujících se ve finanční sféře. Úvěrové riziko velmi ovlivňuje hospodaření bank. První část práce je věnována riziku jako takovému, klasifikaci rizik na finančním trhu a bližšímu představení …more
Abstract:
This thesis is devoted to the risks affecting the business of banks and primarily deals with the management of these risks. In my work I focus on credit risk management, which is one of the biggest risk occurring in the financial sphere. Credit risk greatly affects the economy of banks. The first part is devoted to risk as such, classification of risks in the financial market and performance closer …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Naďa Blahová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services