Mgr. Květa Valčuhová

Bakalářská práce

Vliv environmentální výchovy na děti s poruchami chování

The Influence of Environmental Education on Children with Behavioral Disorders
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem environmentální výchovy na děti s poruchami chování. V první třetině práce je připomenut vývoj etopedie, etiologie a dělení poruch chování. Zmíněny jsou i vybrané poruchy chování, se kterými se můžeme nejčastěji setkat u dětí na základních školách nebo základních školách praktických. Druhá třetina bakalářské práce se věnuje environmentální výchově, jejímu vývoji …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the impact of environmental education upon children with behaviour disorders. The first third of the thesis functions as a reminder of the development of etopaedia and etiology, and of the classification of behaviour disorders. The first third of the text also mentions selected behaviour disorders that are often found in children attending primary and special schools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta