Dana Gavláková

Diplomová práce

Možnosti optimalizácie dane z príjmov podnikateľa

Possibilities of Income Tax Optimization of Entrepreneur
Anotace:
Podnikanie má v dejinách dlhú históriu. Možnosť podnikať je základným stavebným kameňom demokratických vyspelých krajín. Samotným podnikateľom dáva slobodu, pretože sú v práci závislí sami na seba. Podnikanie fyzických osôb je najpoužívanejšia forma podnikania v ČR. Je jednoduché, lacné a najbezpečnejšie. Forma podnikania prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným má tiež svoje výhody. Je to …více
Abstract:
Entrpreneurship has a long history. The possibility to run your own business is a corner stone in all democratic, developed countries. It gives entrepreneurs freedom, as they only depend on themselves. Natural persons’ entrepreneurship is the most common form of doing business in the CR. It is simple, cheap and safest. Limited liability companies also have their advantages. It is the most common form …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Yvetta Pšenková
  • Oponent: Eva Chalúpková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava