Barbora HANZLOVÁ

Bakalářská práce

Výskyt drozdů (Turdus) na území České republiky ve vztahu k rozšíření jmelí (Viscum)

Mistle Thrush (Turdus) occurence in the Czech Republic and its relation to the distribution of the Mistletoe (Viscum)
Anotace:
Cílem práce je poskytnout aktuální informace o rozšíření drozdovitých ptáků v České republice formou zpracování nálezových dat. Práce se bude svou rešeršní částí věnovat přehledu druhů, biologií a ekologií jednotlivých zástupců. Z druhových databází dostupných online (zejména Avif (birds.cz)) budou vypracovány mapy a databáze nálezových dat drozdovitých druhů v ČR. Distribuční mapy výskytu drozdovitých …více
Abstract:
The aim of this work is to provide up-to-date information on the spread of Turdidae birds in the Czech Republic by processing the find data. The work will be devoted to the survey of species, biology and ecology of individual representatives. From the generic databases available online (especially Avif (birds.cz)) maps and databases of finding data of Turdidae birds species in the Czech Republic will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANZLOVÁ, Barbora. Výskyt drozdů (Turdus) na území České republiky ve vztahu k rozšíření jmelí (Viscum). Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta