Mgr. Magdaléna ŠOBÁŇOVÁ

Bakalářská práce

Premonstrátská spiritualita v sekulárním institutu jako nová forma křesťanského povolání zasvěceného života laiků

Od třetího řádu premonstrátů k sekulárnímu institutu - návrh řešení

Norbertine Spirituality in a Secular Institute as a New Form of a Christian Concecrated Life Vocation of Lay People
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na laické hnutí doprovázející premonstrátský řád a zabývá se možností založení tzv. premonstrátského sekulárního institutu. Vychází od historie a spirituality premonstrátského řádu, dále se zabývá tzv. třetím řádem, tedy laickým hnutím, a zkoumá historii a spiritualitu sekulárních institutů. Na tomto základě staví základní charakteristické rysy života zasvěceného laika …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the lay people movement accompanying the Premonstratensian order and it deals with the possibility of founding a so-called Premontratensian secular institute. The thesis begins with the history and spirituality of the Premonstratensian order, further concerns with the Third order, the lay people movement, and then examines the history and spirituality of secular institutes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Prof. Pavel Ambros, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠOBÁŇOVÁ, Magdaléna. Premonstrátská spiritualita v sekulárním institutu jako nová forma křesťanského povolání zasvěceného života laiků. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 188btb 188btb/2
3. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
3. 5. 2012
Marklová, E.
4. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.