Tomáš SZOTKOWSKI

Bachelor's thesis

Spolupráce sociálního pracovníka s osobami závislými na drogách

Cooperation of a social worker with substance-dependent persons Trends in work of social worker
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj a současné zaměření sociální práce v oblasti poradenství u cílové skupiny osob závislých na návykových látkách. Jejím cílem je popsat současnou situaci v oblasti drogové a sociální politiky se zaměřením na problematiku návykových látek a popis tendencí v jejím vývoji. Pomoc osobám závislým na návykových látkách je součástí sociální a drogové politiky jednotlivých …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the development and contemporary orientation of social work in the area of counselling in the target group of people addicted to addictive substances. Its aim is to describe the current situation in the field of drug and social policy with a focus on substance abuse and a description of trends in its development.Assistance to addicts is part of the social and drug policies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 5. 2018
  • Supervisor: Mgr. Viktor Rímeš

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SZOTKOWSKI, Tomáš. Spolupráce sociálního pracovníka s osobami závislými na drogách. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta