Martina BOROVIČKOVÁ

Bakalářská práce

Dobrovolnická činnost seniorů

Senior Volunteering
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dobrovolnickou činností seniorů a jedná se o práci teoreticko-aplikační. Skládá se ze třech kapitol zabývajících se teorií a následné čtvrté kapitoly, která pojednává už o samotném návrhu výzkumu. První kapitola se zabývá analýzou seniorského věku a moderními teoriemi stárnutí. Druhá kapitola podává informace o dobrovolnické činnosti ať už v českém či mezinárodním měřítku …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the volunteer activity of seniors and it is theoretical-application work. It consists of three chapters dealing with theory and the following fourth chapter, which deals with the research proposal itself. The first chapter deals with the analysis of senior age and modern theories of aging. The second chapter provides information on volunteer activity whether on a Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martina Pulkertová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOROVIČKOVÁ, Martina. Dobrovolnická činnost seniorů. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií