Radka HAVELDOVÁ

Bakalářská práce

Genderové stereotypy v sociální práci z pohledu studentů oboru sociální práce na FSE UJEP

Gender stereotypes in social work from the perspective of students of social work on FSE UJEP
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na genderové stereotypy v sociální práci z pohledu studentů oboru sociální práce na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Hlavním cílem této práce je pomocí kvantitativního výzkumu (technikou anonymního dotazníku) zmapovat pohled studentů sociální práce na genderové stereotypy v sociální práci, jejich vnímání výuky a na základě výsledků výzkumu navrhnout …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on gender stereotypes in social work from the perspective of students majoring in social work at the University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem. The main objective of this study is to map a view social work students on gender stereotypes in social work, their perception of teaching and the results of the research suggest possible changes in the training of social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVELDOVÁ, Radka. Genderové stereotypy v sociální práci z pohledu studentů oboru sociální práce na FSE UJEP. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická