Mgr. Diana Albastová

Diplomová práce

Cesty k výkonu rozhodnutí v mezinárodním právu procesním (pozice tzv. dalších nařízení po zrušení prohlášení vykonatelnosti u Nařízení Brusel Ibis)

The Way to the Enforcement of Judgements in International Procedural Law (the Position of so called Other Regulations after Nullifying the Declaration of Enforceability as Part of the Brussels I Recast Regulation)
Anotace:
Práce se zabývá problematikou uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních po vstupu v účinnost Nařízení Brusel Ibis. Práce je zaměřena na proces uznání a výkonu dle tzv. dalších procesních nařízení (nařízení o evropském exekučním titulu, nařízení o evropském platebním rozkazu a nařízení o drobných nárocích), který je srovnáván s procesem uznání a výkonu dle Nařízení …více
Abstract:
The thesis deals with the recognition and enforcement of foreign judgments in civil and commercial matters after the Brussels I Recast Regulation entered into force. The thesis is focused on the process of recognition and enforcement according to so called other procedural regulations (the Regulation creating a European Enforcement Order for uncontested claims, the Regulation creating a European order …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo