Michael Aster

Bakalářská práce

Regionální disparity německých spolkových zemí v letech 2005 – 2016 se zaměřením na trh práce

Regional disparities of German states in the years 2005-2016 with the focus on job market
Anotace:
Pracovní trh v Německu má v Evropě jedinečný průběh a je průkopníkem ve sjednocení pracovního trhu dvou rozdílných ekonomik. Tento jev stále zasahuje do života německých občanů. Rozdíly mezi východním a západním Německem jsou stále velmi aktuálním tématem. Cílem této práce je analýza regionálních disparit Německých spolkových zemí v období mezi lety 2005-2017 se zaměřením na pracovní trh. Vývoj jednotlivých …více
Abstract:
German job market is unique in the European Union due to the unification of the job market of two different economic systems. This phenomenon is still interfering with the everyday life of German citizens. The differences between eastern and western Germany are still a big topic. The main theme of this bachelor thesis is to analyze the regional disparities of German states in the years 2005-2017 with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Jana Kolaříková
  • Oponent: Petr Jílek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74223