Mgr. Ondřej Michálek, Ph.D.

Disertační práce

Behaviorální a jedové adaptace potravně specializovaných pavouků

Behavioural and venomic adaptations of prey-specialised spiders
Anotace:
Pavouci jsou nejpočetnějšími suchozemskými predátory s obrovskou diverzitou potravních nik a loveckých strategií. Ačkoliv pouze malá část pavouků může být považována za specialisty s úzkým spektrem kořisti, tito specialisté využívají řadu morfologických, behaviorálních a jedových adaptací pro lov jejich preferované kořisti. U mnoha druhů však tyto adaptace doposud nebyly detailně prozkoumány. Zejména …více
Abstract:
Spiders are the most numerous terrestrial predators with a huge diversity of trophic niches and hunting strategies. Although only a small proportion of spiders can be considered as specialists with narrow diets, they utilize a plethora of morphological, behavioural and venomic adaptations to handle their focal prey. Yet, adaptations of many specialised spider species have not been investigated in detail …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radek Michalko, Ph.D., prof. Trine Bilde, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Ekologie