Bc. Monika Frantová

Bakalářská práce

LCD optotyp

LCD Optotype
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá popisem možností vyšetření subjektivní refrakce, které nabízí LCD optotyp. V první části se zabývám zrakovou ostrostí a v dalších oddílech je rozebírána MKH metodika, červeno – zelené testy, testy barevného vidění, kontrastní citlivost a doplňkové testy LCD optotypu. Závěr kapitol je věnován LCD optotypu a testům, které nabízí. V poslední části se zabývám porovnáním …více
Abstract:
This thesis deals with the description of possible subjective examination of refraction which offers LCD optotype. The first part deals with the visual acuity and other sections of the metodology are discussed MHK, red – green tests, color vision, contrast sensitivity and additional tests LCD optotypes. Conclusion of my thesis is devoted to LCD optotype and tests which it offers. The last part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Matěj Skrbek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Sylvie Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta