Alina Fedorova

Bakalářská práce

The Importance of Culture-oriented Marketing Strategies Influencing Japanese Tourists

The Importance of Culture-oriented Marketing Strategies Influencing Japanese Tourists
Anotace:
Při marketingové analýze chování zákazníků, sledujeme různé faktory, které ovlivňují jejich rozhodnutí: psychologické, osobní, sociální a kulturní. Bylo prokázáno, že kulturní faktory jsou důležitou součástí v cestovním ruchu. Hypotézou této práce je, že kulturní faktory mají velký vliv na rozhodování Japonských turistů. Proto je důležité důkladně prozkoumat kultůru tohoto národa, pro úspěšné vytvoření …více
Abstract:
Analyzing the behavior of the customers we single out different factors that influence their decision: psychological, personal, social and cultural. It was well proven that cultural factors are important to many tourism practices. The hypothesis of the work states that cultural factors have a big impact at decision making of the Japanese tourists and it is a necessity for the culture to be well understood …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.