Alina Fedorova

Bachelor's thesis

The Importance of Culture-oriented Marketing Strategies Influencing Japanese Tourists

The Importance of Culture-oriented Marketing Strategies Influencing Japanese Tourists
Abstract:
Při marketingové analýze chování zákazníků, sledujeme různé faktory, které ovlivňují jejich rozhodnutí: psychologické, osobní, sociální a kulturní. Bylo prokázáno, že kulturní faktory jsou důležitou součástí v cestovním ruchu. Hypotézou této práce je, že kulturní faktory mají velký vliv na rozhodování Japonských turistů. Proto je důležité důkladně prozkoumat kultůru tohoto národa, pro úspěšné vytvoření …more
Abstract:
Analyzing the behavior of the customers we single out different factors that influence their decision: psychological, personal, social and cultural. It was well proven that cultural factors are important to many tourism practices. The hypothesis of the work states that cultural factors have a big impact at decision making of the Japanese tourists and it is a necessity for the culture to be well understood …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in English)

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.