Theses 

The Importance of Culture-oriented Marketing Strategies Influencing Japanese Tourists – Alina Fedorova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Alina Fedorova

Bakalářská práce

The Importance of Culture-oriented Marketing Strategies Influencing Japanese Tourists

The Importance of Culture-oriented Marketing Strategies Influencing Japanese Tourists

Anotace: Při marketingové analýze chování zákazníků, sledujeme různé faktory, které ovlivňují jejich rozhodnutí: psychologické, osobní, sociální a kulturní. Bylo prokázáno, že kulturní faktory jsou důležitou součástí v cestovním ruchu. Hypotézou této práce je, že kulturní faktory mají velký vliv na rozhodování Japonských turistů. Proto je důležité důkladně prozkoumat kultůru tohoto národa, pro úspěšné vytvoření mezinárodní marketingové strategie. Vycházeje z tohoto tvrzení je cílem této práce zformulovat kulturní faktory, které mají vliv na Japonské turisty. Tyto faktory je pak třeba prověřit pomocí metody srovnávací analýzy (srovnání s Českými turisty). Na základě analýzy kulturních zvláštností japonského národa, budou vyčleněny faktory, které by měly být brány v úvahu při tvorbě marketingové strategie pro přilákání tohoto segmentu turistů. Analytická část této práce se zaměří na komparativní výstup z průzkumu pro potenciální japonské a české turisty. Výsledky zobrazí hlavní rozdíly mezi národy a pomůže určit nejdůležitější kulturní faktory pro vytvoření marketingové strategie.

Abstract: Analyzing the behavior of the customers we single out different factors that influence their decision: psychological, personal, social and cultural. It was well proven that cultural factors are important to many tourism practices. The hypothesis of the work states that cultural factors have a big impact at decision making of the Japanese tourists and it is a necessity for the culture to be well understood in order to achieve success in creating international marketing strategies. Consequently the aim of the work is to formulate the cultural factors having impact on Japanese tourists and to test them using comparative analysis method (in comparison with the Czech tourists). Based on the analysis of cultural peculiarities of Japanese nation there will be singled out the factors which should be taken into consideration while creating a marketing strategy to attract these segment. The analytical part of the work will concentrate on a comparative exit survey for the potential Japanese and Czech tourists. The results will show the key differences between nations and will help to determine the most important cultural factors for creating a marketing strategy.

Keywords: consumer behavior, culture-oriented, Czech tourists, decision making, international tourism, Japanese tourists, marketing

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 14. 11. 2018 04:14, 46. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz