Irena POŠMURNÁ

Bakalářská práce

Rozvodovost a neúplné rodiny s dětmi na Benešovsku v letech 2005 - 2009

Divorce rate and incomplete families with children in Benešov district in between 2005 - 2009
Anotace:
V bakalářské práci ?Rozvodovost a neúplné rodiny s dětmi na Benešovsku v letech 2005 ? 2009? jsem se snažila zjistit, zda narůstá rozvodovost a zvyšuje se počet neúplných rodin v tomto regionu. V první části jsem se zaměřila na podmínky vzniku a zániku rodiny. V druhé části jsem se zabývala sociálními aspekty rozvodu, rozchodu, úpravy poměrů nezletilých dětí, rozpadem rodiny a vznikem a fungováním …více
Abstract:
The thesis ?Divorce and single-parent families with children in the Benesov region in the years 2005 ? 2009? tries to determine whether there is an increase of the divorce rate and of the number of single-parent families in the Benesov region. First part focuses on the conditions of origin and dissolution of the family. Second part deals with the social aspects of divorce, separation, parental relations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Identifikátor: 18358

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POŠMURNÁ, Irena. Rozvodovost a neúplné rodiny s dětmi na Benešovsku v letech 2005 - 2009. Brno, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika