Štěpán Orálek

Bakalářská práce

Srovnání životních pojištění na pojistném trhu v roce 2020

Comparison of life insurance in the insurance market in 2020
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá srovnáním rizikových životních pojištění na českém pojistném trhu v roce 2020. Jsou zde obsažena teoretická východiska z oblasti pojišťovnictví a následně je provedeno analytické srovnání produktů rizikového životního pojištění tří největších životních pojišťoven působících na českém pojistném trhu. Data a informace jsou analyzována z pojistných podmínek produktů a modelací …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the comparison of risk life insurance on the Czech insurance market in 2020. There are theoretical starting points in the field of insurance and then an analytical comparison of risk life insurance products of the three largest life insurance companies operating in the Czech market. Data and information are analyzed from the insurance conditions of products and models …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vladimír Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS