MSc. Sara ROJE

Doctoral thesis

Koktejl invazivních druhů ve vnitrozemských vodách - ekologická charakteristika, vzájemné působení a následky

Cocktail of invaders in European inland waters - ecological characteristic, interactions and consequences
Abstract:
This thesis combines four main chapters: 1) a general summary of the current knowledge of the impact of aquatic invasive species in Europe, ecological characteristics, main representatives, their interaction and the consequences of spread; 2-3) two studies addressing mutual species impacts between invaders co-occurring together in the same habitat; and 4) investigating the differences between the behaviour …more
Abstract:
Tato práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol: 1) obecné shrnutí současných poznatků o vlivu vodních invazních druhů v Evropě, jejich ekologické charakteristiky, hlavní představitelé, jejich interakce a důsledky šíření; 2-3) dvě studie zabývající se vzájemnými interakcemi invazivních druhů vyskytujícími se společně v jednom habitatu; a 4) porovnání rozdílů mezi chováním původního a nepůvodního druhu …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 8. 2021

Thesis defence

 • Supervisor: doc. Ing. Miloš Buřič, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ROJE, Sara. Koktejl invazivních druhů ve vnitrozemských vodách - ekologická charakteristika, vzájemné působení a následky. Vodňany, 2021. disertační práce (Ph.D.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Fakulta rybářství a ochrany vod

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Fakulta rybářství a ochrany vod
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 18ps6z 18ps6z/2
31/8/2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.