Theses 

Vliv sportu na sebehodnocení dětí mladšího školního věku – Mgr. et Mgr. Adam Sokol

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. et Mgr. Adam Sokol

Diplomová práce

Vliv sportu na sebehodnocení dětí mladšího školního věku

Influence of sport on the self-esteem in younger pupilage children

Anotace: Diplomová práce se věnuje problematice vlivu sportu na sebehodnocení dětí mladšího školního věku. Teoreticky zpracovává veškeré oblasti, které jsou pro práci stěžejní. Zabývá se sebehodnocením, které je významnou složkou sebesystému člověka, charakteristikami období mladšího školního věku, sportem, jeho kolektivním fenoménům a blíže florbalem. Výzkumná část práce je zaměřena na tři definované cíle. Prvním je porovnat v dílčích oblastech sebehodnocení florbalistů a dětí závodně nesportujících. Druhým cílem je odhalit vliv pohlaví a závodního sportování na dílčí oblasti sebehodnocení dětí. Posledním cílem je zjistit jak spolu korelují subškály metody PAQ, které jsou k popisu jednotlivých oblastí sebehodnocení v práci použity.

Abstract: The thesis is devoted to the problems of the influence of sport on the self-esteem in younger pupilage children. It covers theoretically all the areas that are the key-stone for this work. It deals with self-esteem that is an important part of the self-system in man, with characteristics of the younger pupillage period, with sport and its collective phenomena namely with floorball. The research part of the study is aimed at three defined goals. The first goal is to compare in particular areas the self-esteem in the floorballers as well as in the children doing non-racing sports. The second goal is to reveal the influence of sex and racing sport activities on the particular areas of the self-esteem in children. The last one is to find out the correlation among the subscales of the method PAQ used to describe the particular areas of the self-esteem shown in this work.

Klíčová slova: sebehodnocení, sport, děti mladšího školního věku, florbal, PAQ self-esteem, the younger pupilage children, floorball, PAQ

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 1. 2019 07:03, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz