Mgr. Richard Bystřický

Bakalářská práce

Přístupy ke studiu regionální a lokální identity

Approaches to regional and local identity
Anotace:
Regionální a lokální identita jsou pojmy, které jsou v současné humánní geografii poměrně často skloňovány. Jsou důležitou součástí regionální geografie. Tyto pojmy jsou chápány v různých kontextech a jsou zasazeny do různých konceptů. Tato práce představuje stěžejní autory, směry a přístupy zabývající se těmito pojmy. Cílem práce je popsat, charakterizovat a kriticky zhodnotit různé přístupy, kterými …více
Abstract:
Regional and local identity are terms, that are quite often inflected in present human geography. They are important parts of regional geography. These terms are interpreted in different discourses and they are embedded in a variety of concepts. The thesis presents key authors, trends and approaches, that deals with regional and local identity. The point of the thesis is to describe, characterize and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Robert Osman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta